Monthly Archives: November 2018

2018-11-28-יומן האזנה

Posted in All, music and thoughts | Leave a comment

2018-11-22- האזנה יומית

Posted in All | Leave a comment

2018-11-21- יומן האזנה

Posted in music and thoughts | Comments Off on 2018-11-21- יומן האזנה

אימה ברמי לוי

לפני כמה ימים הייתי ברמי לוי בחרתי בננות (שבדיוק הוצאו מהארגז) ואחכ עברתי לתירסים. בעודי מנסה לאתר את הטובים מביניהם הרגשתי דגדוג עדין בגב התחתון. אמרתי לעצמי דגדוג עדין בגב התחתון, תחושות גוף. והנחתי שיעבור. אחרי רגע הרגשתי את הדגדוג … Continue reading

Posted in All | 2 Comments

האזנה יומית במצברוח לג’אז

Posted in music and thoughts | Leave a comment