2019-2-18-יומן האזנה

בזמן האחרון מקשיב להם הרבה
This entry was posted in music and thoughts. Bookmark the permalink.