2017-09-june retreat Jaya_6

This entry was posted in comics and tagged , . Bookmark the permalink.

2 Responses to 2017-09-june retreat Jaya_6

  1. אני במתח… מה קורה הלאה? והי, ללכת זה נפלא. הלכתי היום הרבה – פשוט עושה דברים נהדרים להרגשה

    • Ronel says:

      לגמרי, וזה כלכך מרגיע ועושה טוב. גם קצת המאמץ הפיזי מוציא. זאת רק אחת מהמון סיבות שאני כלכך שמח על הקיום של סומה בחיי, שהיא נותנת המון המון סיבות לקום וללכת בחוץ קצת.

Leave a Reply